Wie is care 4 maluku

 

4 groepen die de handen in 1 hebben geslagen om samen actie te voeren. Werkend onder de naam “Care 4 Maluku”, organiseerde zij een vlaggenactie in Den Haag op zaterdag 24 april 2021. 

Welke 4 groepen zijn het? 

* Anak Maluku Amsterdam

* Anak2 Maluku Wormerveer

* Free Maluku Foundation

* Untuk Maluku-Groningen 

Doel

Het doel van deze vreedzame vlaggenactie was het gedenken en eren van de RMS-proclamatie. Hiermee wilden wij laten zien dat de RMS nog steeds leeft, zowel op Maluku als hier in Nederland. Ook wilden wij onze solidariteit tonen aan de bevolking op Maluku, die wordt onderdrukt tot op de dag van vandaag. 

Elk jaar op 25 april hijsen wij onze vlag. In Nederland kunnen wij dit doen in alle vrijheid, maar dat geldt niet voor onze bangsa op Maluku. Zij kunnen hiervoor worden opgepakt en een gevangenisstraf uitzitten. Dit gaat vaak gepaard met intimidatie en martelingen. 

Care 4 maluku IS OOK te vinden op facebook.com/care4maluku & instagram.COM/CARE4MALUKU

PERS BERICHT

Den Haag, 23 april 2021
 
MOLUKSE ACTIE VLAGGENACTIE IN DEN HAAG
 
Op 24 april 2021 zal er een grote groep Molukkers samen komen op het Malieveld vanaf 15.45u om zich daar te verzamelen voor een vreedzame actie. Om 17.00u begint de vlaggenparade waarbij er een statement gemaakt zal worden dat de Molukse bevolking in Nederland solidair is met hen op de Molukken. Waar Molukkers tot op de dag van vandaag worden onderdrukt door Indonesië.
 
Vlaggenactie
Op 24 april komen Molukkers bijeen op het Malieveld om zich daar te verzamelen waarna om 16.20u het programma zal beginnen met een welkomstwoord. Er zal een vlaghijsing gaan plaats vinden om 17.00u. Tegelijkertijd is het op Maluku 25 april 00.00u. Molukkers zullen dan massaal gaan wapperen met de Molukse vlag om hun solidariteit te tonen. 
Dit zal vreedzaam gebeuren onder toezicht van een eigen Molukse ordedienst. Waarbij ook de richtlijnen van het RIVM in acht zal worden genomen zoals het dragen van mondkapjes en de 1,5m.

Aanleiding
Het doel van deze vreedzame vlaggenactie, is om de proclamatie te gedenken, eren en om te laten zien dat deze tot op de dag van vandaag zijn draagvlak vind op zowel de Molukken, als onder de Molukse bevolking in Nederland.
Op datzelfde tijdstip om 17.00u is het op de Molukken 00.00u wat betekent dat het daar al 25 april is en de bevolking ook de vlaggen zullen gaan hijsen op deze dag. Net zoals voorgaande jaren. Echter is het voor hen van korte duur en zal dit gepaard gaan met hardhandige arrestaties. Indonesische leger en politie zullen dan weer paraat staan om dit tegen te houden.
De Molukse bevolking in Nederland en vooral de jongeren laten door deze actie zien, dat zij solidair zijn met de bevolking op de Molukken waar zij tot op de dag van vandaag onder druk leven.

Huidige situatie
Dat die druk bestaat, blijkt uit de verschillende demonstraties die er zijn geweest op de Molukken en nog steeds worden gehouden. Het gaat daarbij om acties tegen bijvoorbeeld de illegale houtkapindustrie en de beroerde economische situatie. Hoewel er sprake is van wettelijke hervormingen zoals bijvoorbeeld de Omnibus Law, bestaat grote vrees over het negatief effect op de rechtspositie van werknemers.

Al decennia lang staat de Molukken, hoewel rijk aan natuurlijke hulpbronnen,  op nummer drie op ranglijst van armste provincies in Indonesië. We kunnen stellen dat onder de dictaturen vanaf 1950 vanaf Soekarno en daarna Soeharto, maar ook de zgn. Reformasi, de mensen geen voorspoed heeft gebracht. Hoewel er schijnbaar hard wordt gewerkt om de corruptie tegen te gaan blijft dit een hardnekkig probleem. Ook heeft Indonesië nog grote moeite, hoewel ogenschijnlijk een democratisch land, met  de mensenrechten, ook op de Molukken. In het jaarrapport 2020 van Amnesty Internationaal wordt hier ook melding van gemaakt.

In  de media verschijnen steeds meer berichten dat mensen de huidige situatie niet meer accepteren en ze zien dat ze steeds meer als tweederangs burger worden behandeld. In 2019 werd de Molukken getroffen door een reeds van aardbevingen. De coördinerend minister van Politieke, Juridische en Veiligheidszaken gaf in een interview aan dat de mensen die gevlucht waren voor de aardbevingen niet bang moesten zijn en maar gewoon weer terug naar hun woningen moesten gaan. Want, zo stelde hij, die vluchtelingen vormden een last voor de centrale regering in Jakarta. Deze stiefmoederlijke behandeling is voor steeds meer Molukkers een doorn in het oog.

25 april
Op 25 april 2021 is het 71 jaar geleden dat de onafhankelijkheid werd uitgeroepen van de Republiek der Zuid-Molukken, de R.M.S. Tot op de dag van vandaag is die erkenning nooit gekomen. De vrijheid en onafhankelijkheid was maar van korte duur, omdat de deelstaat Republiek Indonesië op 17 september 1950 de jonge republiek R.M.S. binnenviel.
Weer was het Zuid Molukse volk beroofd van haar vrijheid, maar niet van haar vrijheidsdrang en haar onafhankelijke wil om zichzelf te zijn als een volk met haar eigen identiteit, taal, geschiedenis en een uniek leefwijze.

Daarnaast is het een feit dat op 21 maart 2021 het precies 70 jaar geleden is dat een grote groep mensen van zo’n 900 Molukkers op dienstbevel in Nederland zijn neergestreken. Zes maanden zouden ze in Nederland blijven, maar tot een beloofde en verwachte terugkeer zou het nooit komen.
De Nederlandse regering haalde in totaal 12.500 Molukse militairen met hun families naar Nederland. De eerste jaren woonden deze Ambonezen, zoals ze toen meestal genoemd werden, in centrale ‘woonoorden‘, waaronder de voormalige concentratiekampen Westerbork en Lunetten in Vught. Deze woonoorden werden verruild voor Molukse wijken waar de Molukse tradities en cultuur nog altijd voortleven.

Vervolgacties 
Er zullen nog meer acties gaan volgen. Deze acties zijn zoals alle voorgaande acties ludiek en geweldloos. Hoewel een grote groep Molukse jongeren meer ongeduldiger en gefrustreerder raken, blijven wij onze manier van actie voeren vast houden: vreedzaam. 
 
EINDE PERSBERICHT